• Art. 27. fin. publ. - Dyr...
  20.04.2024

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.1270 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Art. 27. fin. publ.


Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej

1.
Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej powołuje i odwołuje organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.
2.
Do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej należy:
1)
zarządzanie instytucją gospodarki budżetowej;
2)
reprezentowanie instytucji gospodarki budżetowej na zewnątrz;
3)
przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego instytucji gospodarki budżetowej;
4)
przygotowanie projektu rocznego planu finansowego;
5)
przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej;
6)
przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji gospodarki budżetowej, którego zakres informacyjny określa art. 49 sprawozdanie z działalności jednostki ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295).
3.
Projekt rocznego planu finansowego jest przekazywany organowi wykonującemu funkcje organu założycielskiego, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
Art. 27. Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...