• Art. 271. fin. publ. - Uc...
  23.02.2024

Art. 271. fin. publ.


Uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego

1.
Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:
1)
sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)
sprawozdaniem finansowym;
3)
sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta;
4)
opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego ust. 2;
5)
informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6)
stanowiskiem komisji rewizyjnej.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
Art. 271. Uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu jedn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...