• Art. 279. fin. publ. - Us...
  29.09.2023

Art. 279. fin. publ.


Usługodawcy w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego, umowa o prowadzenie audytu wewnętrznego

1.
Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 podmioty prowadzące audyt wewnętrzny, pkt 2, może być:
1)
osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego,
2)
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego,
3)
spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego,
2.
Umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych z usługodawcą powinna zawierać postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. W umowie należy także określić sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.
Umowę z usługodawcą, o której mowa w ust. 2, jednostka sektora finansów publicznych zawiera na okres co najmniej roku.
Art. 279. Usługodawcy w zakresie prowadzenia audytu wewnę... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...