• Art. 289. fin. publ. - Za...
  22.09.2023

Art. 289. fin. publ.


Zadania komitetu audytu

1.
Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
1)
sygnalizowanie istotnych ryzyk;
2)
sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
3)
wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
4)
przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
5)
przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
6)
monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
7)
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego.
2.
Do końca lutego każdego roku komitet audytu składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim, w tym w szczególności zadań, o których mowa w ust. 1, ministrowi kierującemu działem oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadań podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 289. Zadania komitetu audytu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...