• Art. 291. fin. publ. - Za...
  29.09.2023

Art. 291. fin. publ.


Zadania komórek audytu wewnętrznego

1.
Komórka audytu wewnętrznego utworzona w ministerstwie:
1)
gromadzi plany audytu, sprawozdania z wykonania planów oraz inne, niezbędne dla komitetu audytu, informacje z jednostek w dziale;
2)
przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;
3)
zapewnia obsługę organizacyjną komitetu audytu;
4)
prowadzi inne działania mające na celu wsparcie komitetu audytu.
2.
Kierownicy komórek audytu wewnętrznego w innych jednostkach w dziale przekazują, na wniosek kierownika komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie, dokumenty i informacje niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
Art. 291. Zadania komórek audytu wewnętrznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...