• Art. 6. fin. publ. - Prze...
  17.04.2024

Art. 6. fin. publ.


Przeznaczenie środków publicznych, katalog rozchodów publicznych

1.
Środki publiczne przeznacza się na:
1)
wydatki publiczne;
2)
rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2.
Rozchodami publicznymi są:
1)
spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2)
wykup papierów wartościowych;
3)
udzielone pożyczki i kredyty;
4)
płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
5)
inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością;
6)
płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.
Art. 6. Przeznaczenie środków publicznych, katalog rozcho... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...