• Art. 66b. - Decyzja o od...
  17.04.2024

Art. 66b. fin. publ.


Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.
Decyzję o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym pkt 6, wydaje się przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja, o której mowa w art. 189 zlecenie płatności ust. 3b, albo decyzja, o której mowa w art. 207 zwrot środków europejskich ust. 9, stała się ostateczna.
2.
Osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym pkt 6, ustala się według stanu z dnia powstania naruszeń określonych w art. 189 zlecenie płatności ust. 3 lub w art. 207 zwrot środków europejskich ust. 1.
3.
Zobowiązanie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym pkt 6, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od dnia:
1)
w którym decyzja ta stała się ostateczna albo
2)
o którym mowa w art. 66a przedawnienie zobowiązania do zwrotu środków ust. 1 pkt 1a i 2
– w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.
Art. 66b. Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich za zo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...