• Art. 75. fin. publ. - Str...
  28.02.2024

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1270 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Art. 75. fin. publ.


Strategia zarządzania długiem publicznym

1.
Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny, uwzględniając w szczególności:
1)
uwarunkowania zarządzania długiem związane ze stabilnością makroekonomiczną gospodarki;
2)
analizę poziomu państwowego długu publicznego;
3)
prognozy poziomu państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa;
4)
prognozy kosztów obsługi długu Skarbu Państwa;
5)
kształtowanie struktury zadłużenia;
6)
prognozy i analizę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.
2.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
3.
Rada Ministrów po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.
Art. 75. Strategia zarządzania długiem publicznym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...