• Art. 12. - Dodatkowy kat...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 12. Ustawa o finansowani


Dodatkowy katalog osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej

1.
Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązane także osoby, którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione w przypadkach określonych w art. 7 ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, art. 8 nienaruszanie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, art. 10 ujawnienie informacji dotyczących dostawcy usług finansowania społecznościowego i art. 11 przekazywanie informacji o wierzytelnościach oraz w przypadkach określonych w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru, art. 21 przekazywanie informacji organowi nadzoru w innym państwie członkowskim i przesłanki odmowy ich udzielenia i art. 23 wymiana informacji między Komisją a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, chyba że na ujawnienie takich informacji przez te osoby zezwala przepis prawa.
2.
Osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1, oraz osoby, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprawnionego ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
3.
Osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowiącej tajemnicę zawodową przez osoby, o których mowa w ust. 1.
Art. 12. Dodatkowy katalog osób obowiązanych do zachowani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...