• Art. 17. - Decyzja o okr...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 17. Ustawa o finansowani


Decyzja o określeniu języków innych niż polskie do sporządzania arkuszy i komunikatów marketingowych

1.
Komisja może, w drodze decyzji, określić język albo języki inne niż język polski, w których sporządza się:
1)
arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych,
2)
arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy,
3)
komunikaty marketingowe, o których mowa w art. 27 ust. 1–3 rozporządzenia 2020/1503
– jeżeli są one przekazywane inwestorom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) stosuje się odpowiednio.
3.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o wydaniu decyzji Komisja przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 agencja informacyjna ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554).
5.
W przypadku gdy wymaga tego ochrona uzasadnionych interesów inwestorów lub zachodzi konieczność zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania rynku usług finansowania społecznościowego Komisja, w drodze decyzji, może uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Art. 17. Decyzja o określeniu języków innych niż polskie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...