• Art. 24. - Nakazy i zaka...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 24. Ustawa o finansowani


Nakazy i zakazy stosowane w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów rozporządzenia

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 27 ust. 1–3 rozporządzenia 2020/1503 Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotowi trzeciemu, któremu dostawca usług finansowania społecznościowego zlecił wykonywanie czynności związanych z usługą finansowania społecznościowego na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia 2020/1503, wstrzymanie rozpoczęcia przekazywania komunikatów marketingowych albo przerwanie ich przekazywania – na okres nie dłuższy niż 10 kolejnych dni roboczych;
2)
zakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotowi trzeciemu, o którym mowa w pkt 1, przekazywania komunikatów marketingowych.
Art. 24. Nakazy i zakazy stosowane w przypadku naruszenia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...