• Art. 26. - Postanowienie...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 26. Ustawa o finansowani


Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków

1.
Środki, o których mowa w art. 23 nakazy i zakazy w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów pkt 1, art. 24 nakazy i zakazy stosowane w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów rozporządzenia pkt 1 i art. 25 środki stosowane w przypadku naruszania interesów inwestorów, Komisja może zastosować więcej niż jeden raz.
2.
Decyzje, o których mowa w art 23–25, są natychmiast wykonalne. Uzasadnienie doręcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3.
Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji, o którym mowa w ust. 2.
4.
Niezwłocznie po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art 23–25, komunikat o jego wszczęciu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.
5.
Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art 23–25, komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.
Art. 26. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...