• Art. 42. - Kary za niear...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 42. Ustawa o finansowani


Kary za niearchiwizowanie danych

1.
Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 13 archiwizowanie dokumentacji ust. 3 i 4 lub art. 20 obowiązek sporządzania i przekazywania kopii dokumentacji związanej z działalnością w zakresie usług finansowania społecznościowego,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
1)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 13 archiwizowanie dokumentacji ust. 1, nie archiwizuje lub nie przechowuje na trwałym nośniku dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego;
2)
wbrew nakazowi wynikającemu z decyzji wydanej na podstawie art. 22 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego ust. 4 nie dokonuje przeniesienia na innego dostawcę usług finansowania społecznościowego praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z właścicielami projektów oraz z inwestorami;
3)
nie wykonuje obowiązku wydania dokumentów, o których mowa w art. 22 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego ust. 5.
Art. 42. Kary za niearchiwizowanie danych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...