• Art. 77. - Przepis przej...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 77. Ustawa o finansowani


Przepis przejściowy

1.
W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:
1)
towarów spożywczych, o których mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
2)
paliw silnikowych, o których mowa w art. 146dc Art. 146 „de-ce”, stawki podatku osiem procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.r. ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;
3)
towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, o których mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 2–4 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
4)
gazu ziemnego, o którym mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, o których mowa w art. 146db stawki podatku 5% procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:
a) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane po dniu 30 września 2022 r.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzory informacji, o których mowa w ust. 1.
Art. 77. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...