• Art. 89. - Przepis przej...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 89. Ustawa o finansowani


Przepis przejściowy

1.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. kredytodawcy w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wnoszą dodatkowe wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o którym mowa w art. 14 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w łącznej kwocie 1 400 000 000 zł.
2.
Terminy wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość określa, w drodze uchwały, Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przepisy art. 16a wpłaty kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ust. 2–2b i 4–6 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
3.
Do dochodzenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 17a dochodzenie roszczeń z tytułu niewniesionych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej stosuje się odpowiednio.
Art. 89. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...