• Art. 92. - Przepis przej...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 92. Ustawa o finansowani


Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 17 pokrywanie kosztów działalności Komisji i urzędu Komisji ust. 14 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 pokrywanie kosztów działalności Komisji i urzędu Komisji ust. 14 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
art. 55 przepis przejściowy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 przepis przejściowy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3)
art. 20 opłata na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 opłata na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 92. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...