• Art. 93. - Wejście ustaw...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 93. Ustawa o finansowani


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, art. 60 zmiana ustawy o podatku akcyzowym, art. 67 zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, art. 72 zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i art. 77 przepis przejściowy–79, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2022 r.;
2)
art. 48 zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych i art. 57 zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.07.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1488]
Art. 93. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...