• Art. 8. - Podstawa nalic...
  11.12.2023
Obserwuj akt

Art. 8. wsparcie w nab.miesz


Podstawa naliczenia dopłaty

1.
Podstawę naliczenia dopłaty stanowi:
1)
pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego - w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
a) 50 midx2 - dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 warunki stosowania dopłat ust. 1 pkt 1,
b) 30 midx2 - dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 warunki stosowania dopłat ust. 1 pkt 2,
c) 70 midx2 - dla domu jednorodzinnego;
2)
część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 midx2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 warunki stosowania dopłat ust. 1 pkt 1, którego powierzchnia użytkowa przekracza 50 midx2;
3)
część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 30 midx2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 warunki stosowania dopłat ust. 1 pkt 2, którego powierzchnia użytkowa przekracza 30 midx2;
4)
część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 midx2 i powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego - w przypadku domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 70 midx2.
2.
Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych odsetek.
3.
Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty.
4.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Art. 8. Podstawa naliczenia dopłaty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...