• Art. 15. - Związki rewiz...
  15.05.2021
Obserwuj akt

Art. 15. funkc. bank.


Związki rewizyjne banków spółdzielczych

1.
Banki spółdzielcze mogą tworzyć związki rewizyjne określone w ustawie - Prawo spółdzielcze.
2.
(uchylony)
3.
Związek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spółdzielczych w szczególności:
1)
przeprowadza lustracje;
2)
wykonuje czynności rewizji finansowej, w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415);
3)
prowadzi działalność szkoleniową i instruktażową.
4.
Związek rewizyjny przekazuje wnioski wynikające z przeprowadzonej lustracji i sprawozdanie z badania bankowi zrzeszającemu.
5.
Przepisy art. 134 badanie sprawozdań finansowych banku i oddziału banku zagranicznego ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powoływania biegłych rewidentów, oraz art. 136 obowiązki informacyjne biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe banku, w zakresie obowiązku powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzonych podczas lustracji nieprawidłowościach, stosuje się odpowiednio.
6.
(uchylony)
Art. 15. Związki rewizyjne banków spółdzielczych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...