• Art. 22e. - Organy syste...
  18.04.2021
Obserwuj akt

Art. 22e. funkc. bank.


Organy systemu ochrony

1.
Organami systemu ochrony zarządzanego przez jednostkę zarządzającą są:
1)
walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie członków jednostki zarządzającej;
2)
rada nadzorcza jednostki zarządzającej;
3)
zarząd jednostki zarządzającej.
2.
Organami systemu ochrony zarządzanego przez bank zrzeszający są:
1)
walne zgromadzenie akcjonariuszy banku zrzeszającego;
2)
rada zrzeszenia;
3)
zarząd banku zrzeszającego.
3.
Organy, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 – są zgromadzeniami uczestników systemu ochrony;
2)
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 – są organami nadzorującymi system ochrony;
3)
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 – są organami zarządzającymi systemem ochrony.
4.
Umowa systemu ochrony może przewidywać powołanie organów innych niż wymienione w ust. 1 i 2.
5.
W umowie systemu ochrony określa się zasady zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony, w szczególności w zakresie pomieszczeń, łącz telekomunikacyjnych i obsługi biurowej, oraz zasady pokrywania związanych z tym kosztów.
6.
Umowa systemu ochrony może zobowiązać jednego z uczestników systemu ochrony do zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków, o których mowa w ust. 5.
7.
W przypadku systemu ochrony zarządzanego przez bank zrzeszający umowa systemu ochrony określa także sposób organizacyjnego wyodrębnienia organu zarządzającego systemem ochrony i organu nadzorującego ten system od organu zarządzającego i organu nadzorczego uczestnika systemu ochrony, zapewniający niezależność i samodzielność działania organów systemu ochrony.
Art. 22e. Organy systemu ochrony - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...