• Art. 18. gosp. komun. - R...
  26.05.2024

Ustawa o gospodarce komunalnej

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2021.0.679 t.j. - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Art. 18. gosp. komun.


Rada nadzorcza w spółce powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego

1.
W spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego działa rada nadzorcza.
2.
Liczbę członków rady nadzorczej określa statut.
3.
Pracownicy spółki zachowują prawo wyboru:
1)
dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków;
2)
trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków;
3)
czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków.
4.
(uchylony)
5.
Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 3, wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia.
5a.
Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników spółki może określać jej statut albo regulamin uchwalony w sposób określony w tym statucie.
6.
Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie trwania kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 52 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Kodeksu pracy. W tym czasie spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy.
Art. 18. Rada nadzorcza w spółce powstałej z przekształce... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...