• Ustawa o gospodarce komun...
  21.04.2024

Ustawa o gospodarce komunalnej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2021.0.679 t.j. - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. poz. 74, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 124, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 191, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Zarząd gminy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosuje statuty spółek powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy do przepisów ustawy.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 11 uchylony wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 05.02.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 43]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...