• Art. 101. gosp. nier. - Z...
  30.09.2023

Art. 101. gosp. nier.


Zakres stosowania przepisów ustawy o scalaniu i podziale nieruchomości

1.
Przepisy niniejszego rozdziału regulują sprawy scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu.
2.
Przepisy rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.
3.
Przepisów rozdziału nie stosuje się do nieruchomości, które zostały objęte postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Art. 101. Zakres stosowania przepisów ustawy o scalaniu i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...