• Art. 108. gosp. nier. - R...
  30.09.2023

Art. 108. gosp. nier.


Rozporządzenie w sprawie trybu scalania i podziału nieruchomości oraz opłat adiacenckich

1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb scalania i podziału nieruchomości oraz sposób i tryb ustalania opłat adiacenckich, z uwzględnieniem rodzajów dokumentów i rozliczania kosztów postępowania.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określi w szczególności:
1)
rodzaje czynności poprzedzających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz terminy wykonywania tych czynności;
2)
sposób ustalania granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem;
3)
sposób przyjmowania granic nieruchomości przy wykonywaniu mapy z projektem scalenia i podziału;
4)
sposób wyboru i działania rady uczestników scalenia;
5)
sposób sporządzania, rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w postępowaniu w sprawie scalenia i podziału.
Art. 108. Rozporządzenie w sprawie trybu scalania i podzi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...