• Art. 129. gosp. nier. - D...
  25.02.2024

Art. 129. gosp. nier.


Decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie

1.
Odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5.
2.
(uchylony)
3.
Jeżeli w ramach odszkodowania została przyznana nieruchomość zamienna, w decyzji, o której mowa w ust. 1, podaje się dodatkowo oznaczenie nieruchomości zamiennej według treści księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości, jej wartość oraz wysokość dopłaty.
4.
(uchylony)
5.
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu:
1)
w przypadkach, o których mowa w art. 98 status prawny działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne ust. 3, art. 106 odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi ust. 1 i art 124-126;
2)
na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości;
3)
gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.
Art. 129. Decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 197 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...