• Art. 174. gosp. nier. - R...
  22.06.2024

Art. 174. gosp. nier.


Rzeczoznawca majątkowy

1.
Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3.
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
3a.
Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1)
rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2)
efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3)
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4)
oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5)
bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6)
określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7)
wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8)
wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
3b.
Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej.
4.
Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie rozdziału 4 niniejszego działu.
5.
Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.
6.
Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
7.
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:
1)
prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub
2)
w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
8.
(uchylony)
9.
Przepis ust. 7 nie dotyczy biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu.
Art. 174. Rzeczoznawca majątkowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...