• Art. 231. gosp. nier. - P...
  20.05.2024

Art. 231. gosp. nier.


Przepisy przejściowe

1.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane po dniu 29 listopada 1991 r. na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), uznaje się za uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 174 rzeczoznawca majątkowy i art. 191 nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
2.
Osoby, które uzyskały uprawnienia wymienione w ust. 1 przed dniem 29 listopada 1991 r., zachowują prawo do szacowania nieruchomości w zakresie określonym w świadectwach nadania.
3.
Do osób, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 175 obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, art. 176 wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego od udziału w szacowaniu nieruchomości, art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, art. 194 postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, art. 195 postępowanie wyjaśniające, i art. 195a kary dyscyplinarne.
4.
Wobec osób, o których mowa w ust. 2, w stosunku do których orzeczone zostały, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2, wykonanie decyzji następuje przez organ prowadzący centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Art. 231. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...