• Art. 42. gosp. nier. - Ro...
  19.05.2024

Art. 42. gosp. nier.


Rozporządzenie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu, uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu, uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów ustali:
1)
wysokość wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
2)
sposób, terminy i treść ogłoszenia przetargu;
3)
tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej oraz organy właściwe do powołania tej komisji;
4)
sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;
5)
tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu;
6)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego;
7)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań po drugim przetargu.
Art. 42. Rozporządzenie w sprawie przetargów na zbycie ni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...