• Art. 45. gosp. nier. - Us...
  04.03.2024

Art. 45. gosp. nier.


Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej

1.
Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 3.
2.
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:
1)
nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;
2)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;
3)
powierzchnię oraz opis nieruchomości;
4)
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5)
cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd;
6)
termin zagospodarowania nieruchomości;
7)
cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;
8)
możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;
9)
czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.
2a.
W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu można nałożyć, w miarę potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub remontu położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym w decyzji.
3.
Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Art. 45. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Interpretacje: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...