• Art. 9. gosp. nier. - Ter...
  30.09.2023

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 9. gosp. nier.


Termin wykonania decyzji w sprawach ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości

W sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału ust. 3 pkt 1, art. 122 zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, art. 124 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1a, art. 124b decyzja zobowiązująca do udostępniania nieruchomości. ust. 1, art. 126 zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody i art. 132 termin zapłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczone nieruchomości ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
Art. 9. Termin wykonania decyzji w sprawach ograniczenia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 120 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...