• Art. 98b. gosp. nier. - W...
  14.06.2024

Art. 98b. gosp. nier.


Wniosek o połączenie nieruchomości i ponowny podział na działki gruntu

1.
Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93 warunki podziału nieruchomości, art. 94 podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego, art. 96 zatwierdzenie podziału nieruchomości, art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału ust. 1-2, art. 98 status prawny działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, art. 98a opłata adiacencka oraz art. 99 zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności.
3.
Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych części nieruchomości stosuje się art. 15 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 98b. Wniosek o połączenie nieruchomości i ponowny po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...