• Ustawa o gospodarce nieru...
  23.07.2024

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 93, z późn. zm,) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. poz. 48, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 40, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 163, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 493 i poz. 775) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...