• Art. 1. - Zakres regulac...
  28.02.2024

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1658 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Art. 1. gosp.opakowaniami


Zakres regulacji ustawy

1.
Ustawa określa:
1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
2)
zasady działania organizacji odzysku opakowań,
3)
zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
4)
zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej,
5)
zasady działania systemu kaucyjnego w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
– w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach
opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
2.
Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:
1)
będących organizacjami odzysku opakowań;
2)
dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
3)
dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4)
eksportujących:
a) odpady opakowaniowe,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
5)
prowadzących recykling odpadów opakowaniowych;
6)
wprowadzających opakowania;
7)
wprowadzających produkty w opakowaniach.
3.
Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
Art. 1. Zakres regulacji ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...