• Art. 21a. - Obowiązek os...
  24.09.2023

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 24.09.2023

Dz.U.2023.0.1658 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Art. 21a. gosp.opakowaniami


Obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych

1.
Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, z wyłączeniem butelek, o których mowa w art. 14c wyłączenie niektórych opakowań z kategorii opakowań na napoje ust. 1, jest obowiązany do osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszącego:
1)
od 2025 r. – 77%;
2)
od 2029 r. – 90%.
2.
Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.
3.
Poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, o których mowa w ust. 1, zebranych selektywnie w tym roku kalendarzowym oraz masy tych opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym.
4.
Masę odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, o których mowa w ust. 1, zebranych w danym roku kalendarzowym ustala się na podstawie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Art. 21a. Obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektyw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...