• Art. 34. - Obowiązek wni...
  23.04.2024

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1658 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Art. 34. gosp.opakowaniami


Obowiązek wniesienia opłaty produktowej

1.
Rozliczenie wykonania obowiązków określonych w art. 14a udział wagowy tworzyw sztucznych w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1 oraz art. 21a obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych ust. 1 i 2 następuje na koniec roku kalendarzowego.
2.
Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań razem.
2a.
Organizacja odzysku opakowań, która nie wykonała obowiązku określonego w art. 20 obowiązek osiągnięcia docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 4, jest obowiązana wnieść opłatę produktową obliczoną dla poszczególnych rodzajów opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.
2b.
Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 14a udział wagowy tworzyw sztucznych w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej.
2c.
Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, który nie zawarł umowy wskazanej w art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 3 i nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych ust. 1, jest obowiązany wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań w odniesieniu do nieosiągniętych wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy.
2d.
Wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, który nie zawarł umowy wskazanej w art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 3 i nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych ust. 2, jest obowiązany wnieść opłatę produktową.
2e.
W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, który zawarł umowę wskazaną w art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 3, nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych ust. 1, ten wprowadzający oraz podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny, do którego ten wprowadzający przystąpił, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej obliczonej oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań – każdy w wysokości 50%.
2f.
W przypadku gdy wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, który zawarł umowę wskazaną w art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 3, nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych ust. 2, ten wprowadzający oraz podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny, do którego ten wprowadzający przystąpił, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej – każdy w wysokości 50%.
3.
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.
4.
Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.
Art. 34. Obowiązek wniesienia opłaty produktowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...