• Art. 58. - Tryb i zasady...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 58. gosp.opakowaniami


Tryb i zasady wymierzania kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 1–10b, 10d–10q i 12a–16 oraz w ust. 2, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2.
Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 10c, 11 i 12, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.
3.
(uchylony)
4.
Należności z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
5.
W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej.
Art. 58. Tryb i zasady wymierzania kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...