• Art. 81. - Przepis przej...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 81. gosp.opakowaniami


Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 3 ustawowe pojęcie opakowania ust. 8 i art. 14 obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach ust. 4 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu ust. 8 i art. 14 maksymalne stawki opłat produktowych ust. 4 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ust. 7 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ust. 7 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
3)
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 82 utrata mocy ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 4 i 5 oraz art. 15 oznakowania na opakowaniach ust. 4 niniejszej ustawy
– jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 81. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...