• Ustawa o gospodarce opako...
  01.03.2024

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2023.0.1658 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Rozdział 2. Rejestr

1.
Przedsiębiorca:
1)
będący organizacją odzysku opakowań,
2)
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
3)
eksportujący:
a) opakowania,
b) produkty w opakowaniach,
4)
wprowadzający opakowania,
5)
wprowadzający produkty w opakowaniach,
6)
prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
– podlega, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej „rejestrem”.
2.
Przedsiębiorca:
1)
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
2)
eksportujący odpady opakowaniowe,
3)
prowadzący recykling odpadów opakowaniowych
– podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPR lub EDPR.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...