• Art. 17a. gosp. nier. rol...
  08.02.2023

Art. 17a. gosp. nier. rolnymi


Władanie i zarząd przejętym do Zasobu mieniem Skarbu Państwa

1.
Z zastrzeżeniem art. 16 zmiana warunków użytkowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Krajowym Ośrodkiem umów, o których mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy.
2.
Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego władania nie nastąpi w terminie roku od dnia przejęcia mienia do Zasobu, umowy i decyzje, o których mowa w ust. 1, wygasają, nie wcześniej jednak niż z dniem 31 grudnia 1994 r.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do zarządu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wykonywanego przez państwowe osoby prawne, inne niż określone w art. 14 skutki wykreślenia państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z rejestru KRS.
4.
Nieruchomości rolne, pozostające w dniu przejęcia do Zasobu w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostają nadal w ich zarządzie. Do zarządu tego stosuje się przepisy art. 35 przekazanie nieruchomości Zasobu w zarząd ust. 2, 3 i 5 i art. 36 wygaśnięcie zarządu nieruchomością oraz przepisy wydane na podstawie art. 37 rozporządzenie w sprawie przekazywania nieru­chomości w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu .
5.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą prawa wieczystego użytkowania oraz prawa służebności i użytkowania, określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Art. 17a. Władanie i zarząd przejętym do Zasobu mieniem ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...