• Art. 32. gosp. nier. rol....
  04.03.2024

Art. 32. gosp. nier. rolnymi


Rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu i ich części składowych, w tym tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczys­tych, na rzecz osób uprawnionych do pierwszeń­stwa nabycia, o którym mowa w art. 29 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu, ust. 1, a także sposób przeprowadzania publicznych prze­targów ustnych (licytacji) i przetargów ofert, w tym ograniczonych do osób, o których mowa w art. 29 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu, ust. 3, obejmujący wymagania dotyczące wadium,
2)
szczegółowe warunki obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
3)
stawki szacunkowe, o których mowa w art. 30 ustalanie ceny nieruchomości Zasobu, ust. 2, z uwzględnieniem rodzaju gruntu, jego klasy oraz okręgu podatkowego
– mając na względzie zapewnienie prawidłowej sprze­daży nieruchomości Zasobu.
Art. 32. Rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży nieruch... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...