• Art. 38. gosp. nier. rol....
  09.02.2023

Art. 38. gosp. nier. rolnymi


Dzierżawa, najem lub oddanie do korzystania mienia z Zasobu

1.
Mienie wchodzące w skład Zasobu może być:
1)
wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego albo
2)
oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub w odrębnych przepisach.
1a.
W umowie dzierżawy, także zawieranej na czas oznaczony zawiera się postanowienie o możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.
1b.
Do umowy:
1)
dzierżawy nie stosuje się przepisu art. 695 domniemanie przedłużenia dzierżawy Kodeksu cywilnego;
2)
najmu, z wyłączeniem umowy najmu lokali mieszkalnych, nie stosuje się przepisu art. 661 przedłużenie umowy najmu Kodeksu cywilnego.
2.
Do wydzierżawienia i najmu nieruchomości, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych, przepisy art. 28 wykaz podlegających sprzedaży nieruchomości Zasobu i art. 29 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu ust. 1h stosuje się odpowiednio.
3.
Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4.
4.
W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Art. 38. Dzierżawa, najem lub oddanie do korzystania mien... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...