• Art. 10. hazard. - Wysoko...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 10. gry hazardowe


Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z o.o.

1.
Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:
1)
gier urządzanych w kasynie gry - nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;
2)
gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych - nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.
2.
W spółkach, o których mowa w ust. 1, nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
4.
W spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje się rady nadzorcze.
5.
W spółce akcyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
6.
W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a przedstawiciel spółki, jeżeli kwota kapitału zakładowego jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.
7.
Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
Art. 10. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...