• Art. 15ba. - System tele...
  15.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 15ba. gry hazardowe


System teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący w salonach gier na automatach

1.
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach prowadzi system teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący:
1)
dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
2)
przebieg gier w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
3)
lokalizację i prawidłowość działania automatów do gier,
4)
dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat do gier
– zwany dalej „systemem rejestrującym”.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są rejestrowane i archiwizowane w czasie rzeczywistym.
3.
Automaty do gier są przystosowywane i podłączane do systemu rejestrującego z dniem rozpoczęcia prowadzenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, działalności w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.
5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie udostępnia w pełnym zakresie system rejestrujący i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wyznaczonemu przez niego organowi Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne tego organu zapewniające sprawne wykonywanie zadania.
7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach.
Art. 15ba. System teleinformatyczny rejestrujący i archiw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...