• Art. 15i. - Ochrona ucze...
  15.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 15i. gry hazardowe


Ochrona uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu

1.
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b) informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
c) regulaminu gry,
d) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
e) informacji o ryzyku związanym z hazardem,
f) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.
Art. 15i. Ochrona uczestników gry przed negatywnymi skutk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...