• Art. 34a. - Wymóg udokum...
  16.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 34a. gry hazardowe


Wymóg udokumentowania zgodności działania spółki z właściwymi przepisami

1.
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:
1)
regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, którym nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z przyczyn określonych w art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia pkt 2 w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o koncesję lub zezwolenie.
Art. 34a. Wymóg udokumentowania zgodności działania spółk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...