• Art. 51. hazard. - Zmiana...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 51. gry hazardowe


Zmiana koncesji lub zezwolenia

1.
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać zmiany koncesji lub zezwolenia.
2.
Zmiana, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1)
w przypadku koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub na urządzanie zakładów wzajemnych:
a) miejsca urządzania gier lub zakładów, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,
b) rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, a także minimalnej oraz maksymalnej liczby gier na automatach oraz rodzaju zakładów wzajemnych,
c) warunków, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczących zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe,
d) zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji gości,
e) adresów stron internetowych wykorzystywanych do urządzania zakładów wzajemnych, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby takich stron internetowych;
2)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe:
a) nazwy podmiotu urządzającego grę,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym grę,
c) czasu urządzania gry, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania;
3)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej:
a) nazwy podmiotu urządzającego loterię,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,
c) czasu urządzania loterii, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania.
3.
Do wniosku o zmianę koncesji lub zezwolenia, w zależności od zakresu wnioskowanej zmiany, załącza się odpowiednio dokumenty określone w przepisach dotyczących wniosku o ich udzielenie.
Art. 51. Zmiana koncesji lub zezwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 105 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...