• Art. 54a. - Zmiana przed...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 54a. gry hazardowe


Zmiana przedstawiciela spółki

1.
O rozwiązaniu umowy z przedstawicielem spółka, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, zawiadamia organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. W zawiadomieniu spółka informuje o miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji w języku polskim, w tym ewidencji dotyczącej działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2.
2.
Spółka, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, jest obowiązana ustanowić nowego przedstawiciela w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym przedstawicielem.
3.
Zmiana przedstawiciela spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, wymaga zawiadomienia organu właściwego w sprawach udzielania koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z przedstawicielem.
4.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
kopię umowy z przedstawicielem;
2)
dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów ust. 1 i art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3; przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–19 i art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–19 stosuje się odpowiednio; w przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
5.
W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, prowadzącej działalność wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust, 2, dokumenty określone w ust. 4 pkt 2 dołącza się na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia.
Art. 54a. Zmiana przedstawiciela spółki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...