• Art. 55. hazard. - Inne z...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 55. gry hazardowe


Inne zmiany a obowiązek informowania o nich

1.
O dokonaniu innych niż określone w art. 52 zmiany struktury kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier i art. 53 zmiana w organach spółek zmian dotyczących spółki, spółka obowiązana jest poinformować organ, który udzielił jej koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedkładając dokumenty potwierdzające ich dokonanie.
2.
(uchylony)
3.
Spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3, przedstawia organowi właściwemu w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, co 2 lata, licząc od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia, w okresie obowiązywania koncesji lub zezwolenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów, art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 34a wymóg udokumentowania zgodności działania spółki z właściwymi przepisami. Przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–21 oraz art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–21 stosuje się odpowiednio.
Art. 55. Inne zmiany a obowiązek informowania o nich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...