• Art. 57. hazard. - Forma ...
  20.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 57. gry hazardowe


Forma dokumentów dołączanych do wniosków i zawiadomień

1.
Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.
2.
Wnioski i oferty przetargowe w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumenty dołączane do tych wniosków lub ofert przetargowych mogą być składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Koncesje.
3.
Warunkiem dostępu do konta w systemie teleinformatycznym e-Koncesje jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w tym systemie.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego e-Koncesje, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników tego systemu teleinformatycznego, mając na względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość rozliczania działań podejmowanych w tym systemie teleinformatycznym, jak również potrzebę sprawnego wykonywania zadań w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń.
Art. 57. Forma dokumentów dołączanych do wniosków i zawia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 103
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...