• Art. 68. hazard. - Opłaty...
  15.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 68. gry hazardowe


Opłaty uiszczane przez podmioty urządzające gry hazardowe

1.
Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:
1)
za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
za zmianę koncesji lub zezwolenia;
5)
za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;
6)
za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ustawowe pojęcie gier losowych ust. 6.
2.
Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.
3.
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
4.
Poboru opłat, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
2)
(uchylony)
3)
ust. 1 pkt 4 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
4)
ust. 1 pkt 5 – dokonuje organ rejestrujący;
5)
ust. 1 pkt 6 – dokonuje organ wydający decyzję.
Art. 68. Opłaty uiszczane przez podmioty urządzające gry ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...